• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Binnen de praktijk wordt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nageleefd. Dit houdt in dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de door uw gegeven vertrouwelijke informatie. U heeft altijd het recht deze in te zien. Uw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na deze periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Wij zullen zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zullen wij overleggen en/of informatie uitwisselen met de huisarts, leerkracht en/of andere betrokkenen.
Klik hier voor het volledige privacyreglement van onze praktijk.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.