• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Klachtenprocedure

Patientenklachtrecht en beroepscode

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Marieke Leanza-Hendriks.

Komt u er samen niet uit, dan kun u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiƫnten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Pro-logopedie volgt deze klachtenregeling.

 

 

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.