• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Maaike Doorn

Mijn naam is Maaike Doorn. Sinds juli 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij Logopediepraktijk Pro-Logopedie heb ik mijn afstudeerstage mogen lopen. Hier heb ik kinderen met spraak- en taalproblematiek mogen onderzoeken en behandelen. Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Pro-Logopedie, zowel in de logopediepraktijk als op verschillende basisscholen in en rondom Eerbeek.

Het werken met verschillende kinderen die een probleem ervaren op het gebied van communicatie en hierdoor wellicht hinder ervaren, spreekt mij erg aan. Deze kinderen  kunnen helpen zodat ze hun stem weer kunnen laten horen of weer mee kunnen doen met activiteiten in de klas, is de reden dat ik het vak logopedie zo interessant vind. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt en dat iedereen weer plezier uit de communicatie kan halen.

Het vak logopedie is erg breed en blijft zich ontwikkelen. Daarom vind ik het belangrijk om cursussen en lezingen te volgen die aansluiten bij logopedische hulpvragen, recente ontwikkelingen en mijn interesses.

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten: de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.