• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Beginnende geletterdheid bij kleuters

Wat kun je doen met kinderen uit groep 2 met onvoldoende letterkennis en foneembewustzijn?

Geef ze: “Een steuntje in de rug met klanken en letters” als aanvulling op het klassikale programma!

Spelenderwijs bekend raken met de functie van klanken en letters, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 (en dus het aanvankelijk leesproces) vereenvoudigd wordt; dat is het doel van het programma “Een steuntje in de rug met klanken en letters”.
Doordat de kinderen ervaring opdoen met activiteiten rond geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot.

Waarom zoveel aandacht voor klanken en letters in de onderbouw?
Binnen het onderwijsveld wordt meer en meer het belang onderkend van een vroegtijdige aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren lezen en schrijven. Klanken en letters zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de groepen 1 / 2 van het basisonderwijs. De protocollen leesproblemen en dyslexie van het expertisecentrum Nederlands zijn de katalysator van deze ontwikkeling.

Bij logopediepraktijk Pro-logopedie wordt het programma ‘een steuntje in de rug bij klanken en letters’  ingezet bij kinderen die vastlopen in het proces van de beginnende geletterdheid.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.