• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Hodson & Paden

Deze behandelmethode is ontwikkeld voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt bij deze kinderen onvoldoende verstaanbaar doordat spraakklanken niet goed worden waargenomen en onderling worden verwisseld. Dit noemen we een fonologische articulatiestoornis.

Hoe werkt deze methode?

De kinderen krijgen de klanken in woorden aangeboden. In de aangeboden woorden zijn de klanken verwerkt die geleerd moeten worden. Zij hoeven zelf de woorden nog niet na te spreken.  De kinderen horen de woorden via een hoofdtelefoon. Zo worden zij zich bewust van de klanken en de combinaties van klanken.  We oefenen zo spelenderwijs met het luisteren naar klanken en klankpatronen zonder dat de nadruk wordt gelegd op het produceren van de klanken. Pas later in de therapie gaan we spelenderwijs ook de doelklanken bij uw kind uitlokken.

Metaphon

Deze methode is ontwikkeld voor onverstaanbare kinderen vanaf 3,6 jaar oud. Bij kinderen vanaf deze leeftijd ontwikkelt zich het vermogen om over taal na te kunnen denken . De metaphon methode gaat ervan uit dat kinderen die moeite hebben met het herkennen van klanken en klankpatronen ook moeite hebben met het leren en toepassen van taalregels.

Hoe werkt deze methode?

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van het stimuleren van de talige kennis van het kind. De klanken en klankpatronen die moeten worden geleerd, worden aangeboden in oefeningen die het taalbegrip, klank kennis, woordkennis stimuleren.  Zo leren kinderen dat de betekenis van een woord verandert als je een klank in het woord verandert.

Fonologisch onderzoek

De logopedist bij Pro-logopedie heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van (jonge) kinderen met fonologische problemen
De logopedist geeft uitleg over de ontwikkeling van de klanken bij kinderen in de Nederlandse taal en begeleidt de ouders in het stimuleren van de klankontwikkeling van hun kind.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.