• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Pauline van den Berg


Mijn naam is Pauline van den Berg. In februari 2020 heb ik mijn diploma logopedie behaald aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Tijdens mijn opleiding heb ik in het derde studiejaar ervaring mogen opdoen in een allround logopediepraktijk en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik behandelde zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende logopedische hulpvragen gericht op spraak, taal en stemklachten.

Mijn afstudeerstage heb ik gelopen bij Logopediepraktijk Pro-Logopedie, waar ik voornamelijk ervaring heb opgedaan in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de basisschoolleeftijd met spraak- en taalproblemen. Sinds mijn afstuderen ben ik bij Pro-Logopedie aan het werk, zowel in de logopediepraktijk als op twee basisscholen in Eerbeek.

Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de communicatie wanneer hier problemen mee zijn. Communicatie vormt immers een belangrijk onderdeel van het leven.

Het werken met kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende logopedische  hulpvragen spreekt mij erg aan. Ieder kind is weer anders en het is uitdagend om voor ieder van hen een passend behandelplan op te stellen.

Ik vind het belangrijk om als logopedist op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Recentelijk heb ik de cursus ‘oro-myofunctionele therapie, logopedie en tandheelkunde’ gevolgd. In de toekomst zal ik nog meer cursussen gaan volgen om op die manier goed te kunnen blijven aansluiten bij de logopedische hulpvragen die ik in mijn werk tegenkom.

Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de beroepsvereniging voor logopedisten: de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.